Hoofdmenu

 

Wat betekent de komst van de zorgstandaarden verslaving voor u als professional, cliënt of naaste? Wat zijn belangrijke vernieuwingen in de verslavingszorg? In een dagvullend programma worden alle belangwekkende nieuwe ontwikkelingen gepresenteerd en besproken.

Dit symposium is onderverdeeld in een ochtend- en middagsymposium. U kunt zich apart inschrijven, of voor beide dagdelen. Het ochtendsymposium wordt georganiseerd door het NIP en zal met enkele toonaangevende sprekers ingaan op de vernieuwing van de verslavingszorg. Het middagsymposium zal met verschillende interessante thema’s de zorgstandaarden verslaving belichten.

In het ochtendsymposium kunt u deelnemen aan een programma van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIPSectie Verslavingspsychologie), dat in het teken staat van vernieuwing in de verslavingszorg en zorginnovatie, en wordt geleid door twee toonaangevende sprekers:

 • Dr. Arnt Schellekens is psychiater & wetenschappelijk directeur van het NISPA en zal recente wetenschappelijke inzichten vertalen naar behandelmogelijkheden. In zijn verhaal richt hij zich op de nieuwste inzichten en zal specifiek ingaan op de toepassing van richtlijnen en co-morbiditeit.
 • Dr. David van den Berg is klinisch psycholoog en presenteert een geheel nieuwe opzet van de (verslavings)zorg vanuit de beweging Redesigning Psychiatry. Dit project heeft 2030 als stip aan de horizon en ontwerpt en ontwikkelt van daaruit een gewenst GGZ toekomstbeeld. David inspireert en zet aan tot denken over de huidige praktijk.

Tijdens het middagsymposium wordt u in diverse inspirerende presentaties bijgepraat over de nieuwe zorgstandaarden verslaving in relatie tot actuele thema’s zoals herstelondersteunende langdurige zorg, het belang van regionale zorgnetwerken en de nieuwe Multidisciplinaire richtlijn niet-opioïde drugs. Sprekers zijn o.a. drs. Sebastiaan Baan (directeur Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ) en prof. dr. Gabriel G. Anthonio (bestuur Verslavingskunde Nederland en bestuurder VNN). Het programma van deze middag is hieronder te vinden.

Accreditatie is aangevraagd voor verslavingsartsen, verpleegkundig specialisten, GZ-psychologen en klinisch-psychologen.

Het symposium verwelkomt professionals, cliënten en naasten en hun vertegenwoordigers, beleidsmakers, bestuurders en andere geïnteresseerden.

Het ochtendsymposium vindt plaats op:
5 april 2018 van 9.30 – 12.00 uur bij Zaalverhuur7
Boothstraat 7, 3512 BT Utrecht.

Het middagsymposium vindt op dezelfde locatie plaats van 13.00 – 17.00 uur.

Van 12.00 – 13.00u is er een lunch.

U kunt zich voor € 125,- inschrijven voor deze dag. Het ochtendsymposium kost € 30,- en het middagsymposium € 95,-.
Lunch is voor alle deelnemers aanwezig.

In opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ hebben IVO, Resultaten Scoren en het Zwarte Gat de afgelopen jaren de Zorgstandaard Problematisch alcoholgebruik en alcoholverslaving en de Zorgstandaard Opiaatverslaving ontwikkeld. Dit deden zij samen met een werkgroep van experts en vertegenwoordigers van beroepsgroepen, clientenorganisaties, verzekeraars en kennisinstituten. Ook een klankbordgroep van cliënten en familie/verwanten heeft meegewerkt, onder meer aan een cliëntenversie van de zorgstandaarden.

De zorgstandaarden gaan over preventie en vroegsignalering, screening en diagnostiek, behandeling en zorg, terugvalpreventie en re-integratie. Uitgangspunt is een gedeeld eigenaarschap over de behandeling en zorg van de client en de behandelaar, waarbij wordt ingezet op behoud en versterking van de autonomie van clienten. Herstel, zelfmanagement, zorg op maat en de rol van ervaringsdeskundigheid zijn thema’s die aan de orde komen.

 

PROGRAMMA

5 april 2018 9.30 – 18.00

9.30 – 12.00 Ochtendprogramma
12.00 – 13.00 Inloop middagprogramma, lunch
13.00 – 13.10 Welkom
Door dagvoorzitter Martinus Stollenga
13.10 – 13.40 Co-creatie bij de ontwikkeling van zorgstandaarden
Door Henk Garretsen, Elske Wits en Marcel van Nattem
13.40 – 13.50 Zorgstandaarden ≠ standaard zorg: video-intermezzo
13.50 – 14.15 Samen uitvoeren: een schone taak voor de verslavingszorg
Door Gabriël Anthonio
14.15 – 14.25 Waar staan we in 2020?
Interview met Sebastiaan Baan
Door dagvoorzitter Martinus Stollenga
14.25 – 14.45 Pauze
14.45 – 15.45 Inspiratiesessies ronde I
Parallelle sessies:
 1. De nieuwe Multidisciplinaire Richtlijn Stoornissen in het gebruik van drugs: highlights en praktische voorbeelden Lees meer

  Sprekers:
  Peter Blanken:    Senior onderzoeker Brijder Onderzoek (PARC), lid projectgroep MDR Stoornissen in het gebruik van niet-opioïde drugs.

  Floris Bary:         Bestuurslid Zwarte Gat, Lid projectgroep MDR Stoornissen in het gebruik van niet-opioïde drugs, Projectbegeleider bij Doen en Laten. Trainer / adviseur Ervaringsdeskundigheid bij het Leger des Heils.

  Wencke de Wildt:   Directeur Behandelzaken Jellinek, senior GZ-psycholoog Jellinek.

  Voor diagnostiek en behandeling van alcohol- opiaat- en tabaksverslaving bestonden al richtlijnen maar voor cocaïne, cannabis en andere drugs nog niet. Peter Blanken en Floris Bary, mede-ontwikkelaars van de richtlijn, praten u bij over deze belangrijke, gloednieuwe richtlijn. Wat zijn de belangrijke must-knows van deze richtlijn? Wencke de Wildt zal ingaan op de samenwerking tussen behandelaar en cliënt in een zorgtraject, met voorbeelden uit haar eigen praktijk.

 2. Zorgstandaard Problematisch alcoholgebruik en alcoholverslaving: ruimte voor het perspectief van cliënten en naasten Lees meer

  Sprekers: Peter Greeven:     Hoofd Behandelzaken, Klinisch-Psycholoog bij Novadic-Kentron
  Een ervaringsdeskundige zal deze inspiratiesessie mede vormgeven.

  In deze inspiratiesessie komt u meer te weten over hoe de Zorgstandaard Alcohol tot stand is gekomen en hoe deze in de praktijk kan worden vormgegeven, samen met cliënten en naasten. Peter Greeven, lid van de werkgroep die de zorgstandaard ontwikkelde, zal de belangrijkste vernieuwingen uit de zorgstandaard toelichten en een verbinding maken met de consequenties voor de zorg. Tevens zal er ruimte zijn om met elkaar van gedachten te wisselen over de betekenis van de zorgstandaard alcohol voor cliënten en naasten.

 3. Herstel en het hervinden van sociale en maatschappelijke rollen bij een langdurige verslaving: aan de slag met de zorgstandaarden Lees meer

  Sprekers:
  Chrisje Couwenbergh:   Senior stafmedewerker onderzoek en beleid, Phrenos; Lid werkgroep Zorgstandaarden Problematisch Alcoholgebruik en Opiaten; Projectleider van Generieke Module EPA.

  Ronald Touw:              Verpleegkundig Specialist Geestelijke Gezondheidszorg, Brijder verslavingszorg; Voorzitter denktank vakcommissie GGZ, V&VN

  Marcel Mooij:         Lid projectgroep zorgstandaarden Probl. Alcoholgebruik en Opiaten; lid werkgroep MDR Niet-opioïde drugs; lid werkgroep Generieke Module EPA; lid Cliëntenraad Brijder; lid Zwarte Gat.

  In deze inspiratiesessie komt u meer te weten over hoe langdurige zorg kan worden vormgegeven, samen met cliënten en naasten. Chrisje Couwenbergh gaat in op de belangrijkste elementen uit de Generieke Module EPA. Ronald Touw en Marcel Mooij vertellen vanuit hun eigen ervaringen over wat werkt in de langdurige zorg voor mensen met een verslaving en gaan met de deelnemers in gesprek over de samenwerking met cliënten en naasten.

 4. Regionale zorgnetwerken: onmisbaar om zorg rondom mensen met verslaving goed te organiseren Lees meer

  Spreker:
  Nelleke van Velthoven – Weijermans:   Projectleider Netwerk Next, waarin de regionale implementatie van de landelijke Zorgstandaard Depressie en Generieke module GGZ Samenwerkingsafspraken centraal staat. Naast projectleider is zij directeur bij Zorggroep Haarlemmermeer Ketenzorg.

  Een goede samenwerking tussen huisartsen, ggz en verslavingszorg in regionale netwerken is essentieel om zorgstandaarden te implementeren. Nelleke van Velthoven is al jaren, vanaf de start van de implementatie van zorgstandaarden in Nederland – waaronder diabetes – met dit thema bezig. Nelleke zal haar ervaring rondom implementatie van landelijke kwaliteitsinstrumenten op lokaal en regionaal niveau in deze inspiratiesessie delen. Deelnemers gaan met haar in gesprek over mogelijkheden voor samenwerking tussen zorgprofessionals en cliënten in deze zorgnetwerken.

15.45 – 16.45 Inspiratiesessies ronde II
Parallelle sessies:
 1. De nieuwe Multidisciplinaire Richtlijn Stoornissen in het gebruik van drugs: highlights en praktische voorbeelden Lees meer

  Sprekers:
  Peter Blanken:    Senior onderzoeker Brijder Onderzoek (PARC), lid projectgroep MDR Stoornissen in het gebruik van drugs.

  Floris Bary:         Bestuurslid Zwarte Gat, Lid projectgroep MDR Stoornissen in het gebruik van drugs, Projectbegeleider bij Doen en Laten. Trainer / adviseur Ervaringsdeskundigheid bij het Leger des Heils.

  Wencke de Wildt:   Directeur Behandelzaken Jellinek, senior GZ-psycholoog Jellinek.

  Voor diagnostiek en behandeling van alcohol- opiaat- en tabaksverslaving bestonden al richtlijnen maar voor cocaïne, cannabis en andere drugs nog niet. Peter Blanken en Floris Bary, mede-ontwikkelaars van de richtlijn, praten u bij over deze belangrijke, gloednieuwe richtlijn. Wat zijn de belangrijke must-knows van deze richtlijn? Wencke de Wildt zal ingaan op de samenwerking tussen behandelaar en cliënt in een zorgtraject, met voorbeelden uit haar eigen praktijk.

 2. Zorgstandaard Problematisch alcoholgebruik en alcoholverslaving: ruimte voor het perspectief van cliënten en naasten Lees meer

  Sprekers: Peter Greeven:     Hoofd Behandelzaken, Klinisch-Psycholoog bij Novadic-Kentron
  Een ervaringsdeskundige zal deze inspiratiesessie mede vormgeven.

  In deze inspiratiesessie komt u meer te weten over hoe de Zorgstandaard Alcohol tot stand is gekomen en hoe deze in de praktijk kan worden vormgegeven, samen met cliënten en naasten. Peter Greeven, lid van de werkgroep die de zorgstandaard ontwikkelde, zal de belangrijkste vernieuwingen uit de zorgstandaard toelichten en een verbinding maken met de consequenties voor de zorg. Tevens zal er ruimte zijn om met elkaar van gedachten te wisselen over de betekenis van de zorgstandaard alcohol voor cliënten en naasten.

 3. Herstel en het hervinden van sociale en maatschappelijke rollen bij een langdurige verslaving: aan de slag met de zorgstandaarden Lees meer

  Sprekers:
  Chrisje Couwenbergh:   Senior stafmedewerker onderzoek en beleid, Phrenos; Lid werkgroep Zorgstandaarden Problematisch Alcoholgebruik en Opiaten; Projectleider van Generieke Module EPA.

  Ronald Touw:              Verpleegkundig Specialist Geestelijke Gezondheidszorg, Brijder verslavingszorg; Voorzitter denktank vakcommissie GGZ, V&VN

  Marcel Mooij:         : Lid projectgroep Zorgstandaarden Alcohol en Opiaten; lid werkgroep MDR Stoornissen in het gebruik van niet-opioïde drugs; lid werkgroep Generieke Module EPA; lid Cliëntenraad Brijder; lid Zwarte Gat.

  In deze inspiratiesessie komt u meer te weten over hoe langdurige zorg kan worden vormgegeven, samen met cliënten en naasten. Chrisje Couwenbergh gaat in op de belangrijkste elementen uit de Generieke Module EPA. Ronald Touw en Marcel Mooij vertellen vanuit hun eigen ervaringen over wat werkt in de langdurige zorg voor mensen met een verslaving en gaan met de deelnemers in gesprek over de samenwerking met cliënten en naasten.

 4. Regionale zorgnetwerken: onmisbaar om zorg rondom mensen met verslaving goed te organiseren Lees meer

  Spreker:
  Nelleke van Velthoven – Weijermans:   Projectleider Netwerk Next, waarin de regionale implementatie van de landelijke Zorgstandaard Depressie en Generieke module GGZ Samenwerkingsafspraken centraal staat. Naast projectleider is zij directeur bij Zorggroep Haarlemmermeer Ketenzorg.

  Een goede samenwerking tussen huisartsen, ggz en verslavingszorg in regionale netwerken is essentieel om zorgstandaarden te implementeren. Nelleke van Velthoven is al jaren, vanaf de start van de implementatie van zorgstandaarden in Nederland – waaronder diabetes – met dit thema bezig. Nelleke zal haar ervaring rondom implementatie van landelijke kwaliteitsinstrumenten op lokaal en regionaal niveau in deze inspiratiesessie delen. Deelnemers gaan met haar in gesprek over mogelijkheden voor samenwerking tussen zorgprofessionals en cliënten in deze zorgnetwerken.

16.45 – 17.00 Take home messages
Door dagvoorzitter Martinus Stollenga
17.00 – 18.00 Napraten met een drankje
Mede mogelijk gemaakt door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ

Twitter: #zsvz

U kunt zich hier INSCHRIJVEN