Hoofdmenu

Wat betekent de komst van de zorgstandaarden verslaving voor u als professional, cliënt of naaste? Hoe kunt u samen uitvoering geven aan de standaarden? Tijdens dit middagsymposium over de nieuwe Zorgstandaard Problematisch alcoholgebruik en alcoholverslaving en de Zorgstandaard Opiaatverslaving komt u hier alles over te weten.

Ook wordt u in diverse inspirerende sessies bijgepraat over de zorgstandaarden in relatie tot actuele thema’s zoals herstelondersteunende langdurige zorg, het belang van regionale zorgnetwerken en de nieuwe Multidisciplinaire richtlijn niet-opioïde drugs.

Het symposium verwelkomt professionals, clientenvertegenwoordigers, clienten en andere geïnteresseerden in de Zorgstandaard Problematisch Alcoholgebruik en Alcoholverslaving, de Zorgstandaard Opiaatverslaving en de Multidisciplinaire richtlijn niet-opioide drugs.

Het middagsymposium vindt plaats op 5 april 2018 van 12.30 – 17.00 uur in Utrecht Boothstraat 7.

Sprekers:
o.a. drs. Sebastiaan Baan
prof. dr. Gabriel G. Anthonio.

Kosten:€ 95,-
Er zijn nog 2 gratis kaarten beschikbaar voor cliënten en naasten van cliënten.

Adres: Symposium Zaalverhuur 7,
Boothstraat 7, 3512 BT Utrecht

In opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ hebben IVO, Resultaten Scoren en het Zwarte Gat de afgelopen jaren de Zorgstandaard Problematisch alcoholgebruik en alcoholverslaving en de Zorgstandaard Opiaatverslaving ontwikkeld. Dit deden zij samen met een werkgroep van experts en vertegenwoordigers van beroepsgroepen, clientenorganisaties, verzekeraars en kennisinstituten. Ook een klankbordgroep van cliënten en familie/verwanten heeft meegewerkt, onder meer aan een cliëntenversie van de zorgstandaarden.

De zorgstandaarden gaan over preventie en vroegsignalering, screening en diagnostiek, behandeling en zorg, terugvalpreventie en re-integratie. Uitgangspunt is een gedeeld eigenaarschap over de behandeling en zorg van de client en de behandelaar, waarbij wordt ingezet op behoud en versterking van de autonomie van clienten. Herstel, zelfmanagement, zorg op maat en de rol van ervaringsdeskundigheid zijn thema’s die aan de orde komen.

 

VOORLOPIG PROGRAMMA

5 april 2018 12.30 – 18.00u

12.30 – 13.00 Inloop met koffie en thee
13.00 – 13.10 Welkom
Door dagvoorzitter Martinus Stollenga
13.10 – 13.40 Co-creatie bij de ontwikkeling van zorgstandaarden
Door Henk Garretsen, Elske Wits en Marcel van Nattem
13.40 – 14.10 Film over de zorgstandaarden
14.10 – 14.35 Samen uitvoeren: een schone taak voor de verslavingszorg
Door Gabriël Anthonio
14.35 – 14.45 Waar staan we in 2020?
Interview met Sebastiaan Baan (Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ)
Door dagvoorzitter Martinus Stollenga
14.45 – 15.00 Pauze
15.00 – 15.45 Inspiratiesessies ronde I
Parallelle sessies:
 1. De nieuwe Multidisciplinaire Richtlijn Stoornissen in het gebruik van drugs: highlights en praktische voorbeelden Lees meer

  Sprekers:
  Peter Blanken:    Senior onderzoeker Brijder Onderzoek (PARC), lid projectgroep MDR Stoornissen in het gebruik van drugs.

  Floris Bary:         Bestuurslid Zwarte Gat, Lid projectgroep MDR Stoornissen in het gebruik van drugs, Projectbegeleider bij Doen en Laten. Trainer / adviseur Ervaringsdeskundigheid bij het Leger des Heils.

  Wencke de Wildt:   Directeur Behandelzaken Jellinek, senior GZ-psycholoog Jellinek.

  Voor diagnostiek en behandeling van alcohol- opiaat- en tabaksverslaving bestonden al richtlijnen maar voor cocaïne, cannabis en andere drugs nog niet. Peter Blanken en Floris Bary, mede-ontwikkelaars van de richtlijn, praten u bij over deze belangrijke, gloednieuwe richtlijn. Wat zijn de belangrijke must-knows van deze richtlijn? Wencke de Wildt zal ingaan op de samenwerking tussen behandelaar en cliënt in een zorgtraject, met voorbeelden uit haar eigen praktijk.

 2. Herstel en het hervinden van sociale en maatschappelijke rollen bij een langdurige verslaving: aan de slag met de zorgstandaarden Lees meer

  Sprekers:
  Chrisje Couwenbergh:   Senior stafmedewerker onderzoek en beleid, Phrenos; Lid werkgroep Zorgstandaarden Problematisch Alcoholgebruik en Opiaten; Projectleider van Generieke Module EPA.

  Ronald Touw:              Verpleegkundig Specialist Geestelijke Gezondheidszorg, Brijder verslavingszorg; Voorzitter denktank vakcommissie GGZ, V&VN

  Marcel Mooij:         Lid projectgroep zorgstandaarden Probl. Alcoholgebruik en Opiaten; lid werkgroep MDR Niet-opioïde drugs; lid werkgroep Generieke Module EPA; lid Cliëntenraad Brijder; lid Zwarte Gat.

  In deze inspiratiesessie komt u meer te weten over hoe langdurige zorg kan worden vormgegeven, samen met cliënten en naasten. Chrisje Couwenbergh gaat in op de belangrijkste elementen uit de Generieke Module EPA. Ronald Touw en Marcel Mooij vertellen vanuit hun eigen ervaringen over wat werkt in de langdurige zorg voor mensen met een verslaving en gaan met de deelnemers in gesprek over de samenwerking met cliënten en naasten.

 3. Regionale zorgnetwerken: onmisbaar om zorg rondom mensen met verslaving goed te organiseren Lees meer

  Spreker:
  Nelleke van Velthoven – Weijermans:   Projectleider Netwerk Next, waarin de regionale implementatie van de landelijke Zorgstandaard Depressie en Generieke module GGZ Samenwerkingsafspraken centraal staat. Naast projectleider is zij directeur bij Zorggroep Haarlemmermeer Ketenzorg.

  Een goede samenwerking tussen huisartsen, ggz en verslavingszorg in regionale netwerken is essentieel om zorgstandaarden te implementeren. Nelleke van Velthoven is al jaren, vanaf de start van de implementatie van zorgstandaarden in Nederland – waaronder diabetes – met dit thema bezig. Nelleke zal haar ervaring rondom implementatie van landelijke kwaliteitsinstrumenten op lokaal en regionaal niveau in deze inspiratiesessie delen. Deelnemers gaan met haar in gesprek over mogelijkheden voor samenwerking tussen zorgprofessionals en cliënten in deze zorgnetwerken.

15.55 – 16.40 Inspiratiesessies ronde II
Parallelle sessies:
 1. De nieuwe Multidisciplinaire Richtlijn Stoornissen in het gebruik van drugs: highlights en praktische voorbeelden Lees meer

  Sprekers:
  Peter Blanken:    Senior onderzoeker Brijder Onderzoek (PARC), lid projectgroep MDR Stoornissen in het gebruik van drugs.

  Floris Bary:         Bestuurslid Zwarte Gat, Lid projectgroep MDR Stoornissen in het gebruik van drugs, Projectbegeleider bij Doen en Laten. Trainer / adviseur Ervaringsdeskundigheid bij het Leger des Heils.

  Wencke de Wildt:   Directeur Behandelzaken Jellinek, senior GZ-psycholoog Jellinek.

  Voor diagnostiek en behandeling van alcohol- opiaat- en tabaksverslaving bestonden al richtlijnen maar voor cocaïne, cannabis en andere drugs nog niet. Peter Blanken en Floris Bary, mede-ontwikkelaars van de richtlijn, praten u bij over deze belangrijke, gloednieuwe richtlijn. Wat zijn de belangrijke must-knows van deze richtlijn? Wencke de Wildt zal ingaan op de samenwerking tussen behandelaar en cliënt in een zorgtraject, met voorbeelden uit haar eigen praktijk.

 2. Herstel en het hervinden van sociale en maatschappelijke rollen bij een langdurige verslaving: aan de slag met de zorgstandaarden Lees meer

  Sprekers:
  Chrisje Couwenbergh:   Senior stafmedewerker onderzoek en beleid, Phrenos; Lid werkgroep Zorgstandaarden Problematisch Alcoholgebruik en Opiaten; Projectleider van Generieke Module EPA.

  Ronald Touw:              Verpleegkundig Specialist Geestelijke Gezondheidszorg, Brijder verslavingszorg; Voorzitter denktank vakcommissie GGZ, V&VN

  Marcel Mooij:         Lid projectgroep zorgstandaarden Probl. Alcoholgebruik en Opiaten; lid werkgroep MDR Niet-opioïde drugs; lid werkgroep Generieke Module EPA; lid Cliëntenraad Brijder; lid Zwarte Gat.

  In deze inspiratiesessie komt u meer te weten over hoe langdurige zorg kan worden vormgegeven, samen met cliënten en naasten. Chrisje Couwenbergh gaat in op de belangrijkste elementen uit de Generieke Module EPA. Ronald Touw en Marcel Mooij vertellen vanuit hun eigen ervaringen over wat werkt in de langdurige zorg voor mensen met een verslaving en gaan met de deelnemers in gesprek over de samenwerking met cliënten en naasten.

 3. Regionale zorgnetwerken: onmisbaar om zorg rondom mensen met verslaving goed te organiseren Lees meer

  Spreker:
  Nelleke van Velthoven – Weijermans:   Projectleider Netwerk Next, waarin de regionale implementatie van de landelijke Zorgstandaard Depressie en Generieke module GGZ Samenwerkingsafspraken centraal staat. Naast projectleider is zij directeur bij Zorggroep Haarlemmermeer Ketenzorg.

  Een goede samenwerking tussen huisartsen, ggz en verslavingszorg in regionale netwerken is essentieel om zorgstandaarden te implementeren. Nelleke van Velthoven is al jaren, vanaf de start van de implementatie van zorgstandaarden in Nederland – waaronder diabetes – met dit thema bezig. Nelleke zal haar ervaring rondom implementatie van landelijke kwaliteitsinstrumenten op lokaal en regionaal niveau in deze inspiratiesessie delen. Deelnemers gaan met haar in gesprek over mogelijkheden voor samenwerking tussen zorgprofessionals en cliënten in deze zorgnetwerken.

16.40 – 17.00 Take home messages
Door dagvoorzitter Martinus Stollenga
17.00 – 18.00 Napraten met een drankje

U kunt zich hier INSCHRIJVEN